TE-025 Choco tự nhiên

TE-025
250k
Chưa thuế
Tồn kho: 990
Trạng thái giao hàng: 3-5 days
Độ Cận Phải *
Độ Cận Trái *
Số lượng
 

Dia 14.3 mm| 0 - 6 độ

nâu choco tự nhiên 

Bật chức năng cookie để có thể đặt hàng